Showing all 7 results

Niska žumara (Chamaerops humilis L.) je trajna biljka iz porodice palmovki (Arecaceae).

Cikas palma je trajna biljka iz porodice Cycadacae.

Palme

Palma 2

Palme su drvolike, često vrlo visoke biljke, koje na vrhu nerazgranjenog, stupastog debla nose čuperastu krošnju, sastavljenu od lepezastih ili perastih listova. U ponudi razne vrste i veličine

Palme

Palma 3

Palme su drvolike, često vrlo visoke biljke, koje na vrhu nerazgranjenog, stupastog debla nose čuperastu krošnju, sastavljenu od lepezastih ili perastih listova. U ponudi razne vrste i veličine

Palme

Palma 4

Palme su drvolike, često vrlo visoke biljke, koje na vrhu nerazgranjenog, stupastog debla nose čuperastu krošnju, sastavljenu od lepezastih ili perastih listova. U ponudi razne vrste i veličine

Palme

Palma 5

Palme su drvolike, često vrlo visoke biljke, koje na vrhu nerazgranjenog, stupastog debla nose čuperastu krošnju, sastavljenu od lepezastih ili perastih listova. U ponudi razne vrste i veličine

Dekorativne palme dugo su tražene među ljubiteljima sobnih biljaka. Jedan od takvih zimzelenih primjeraka je Washington, DC ili fan palma.