Dracaena marginata

Dracena marginata je sobna biljka koja s godinama može narasti u visinu do 2,5 metra.

Category: