Dracaena fragrans Yellow Coast

Dracena je sobna biljka i uzgaja se zbog listova i sveukupnog izgleda

Category: