BUXUS MICROPH. “FAULKNER” ŠIMŠIR

Šimšir svoju popularnost duguje tradiciji i višestrukim mogućnostima primjene.